TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2020-04-28 - GUS: Jakie straty może ponieść turystyka?

W marcu br. liczba turystów korzystających znoclegów w obiektach posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych była o ok. 65% niższa wporównaniu z marcem ub. roku - wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny. Urząd przedstawił też szacunkowe straty, jakie może ponieść turystyka w II kwartale.

reklama


GUS podkreśla, że turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych obecnym kryzysem wynikającym z pandemii koronawirusa. W związku z ogłoszeniem wPolsce od 14 marca br. stanu zagrożenia epidemicznego, ograniczona została m.in. działalność związana z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, jak również działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

Wprowadzone ograniczenia przemieszczenia się osób spowodowały spadek liczby turystów korzystających z noclegów wturystycznych obiektach noclegowych w marcu br., pomimo iż pierwsza połowa miesiąca była jeszcze okresem normalnego funkcjonowania dużej części obiektów. Spadki wwykorzystaniu obiektów odnotowano we wszystkich badanych rodzajach turystycznych obiektów noclegowych, w tym także w hotelach niezależnie od tego, że ich działalność została formalnie ograniczona dopiero od początku kwietnia br.

Według wstępnych danych GUS, w marcu br. z noclegów w obiektach turystycznych posiadających 10 lub więcej miejsc skorzystało ok. 935 tys. turystów, w tym ok. 165 tys. turystów zagranicznych i ok. 770 tys. krajowych. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub.roku liczba turystów ogółem była niższa o 65%.

Spadek liczby turystów w obiektach noclegowych przekraczający średnią dla kraju odnotowano w 6 województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Najniższe spadki (ok.60%) wystąpiły w województwach podkarpackim i śląskim. Turystów krajowych było mniej o 63%, natomiast turystów zagranicznych o 69%.

Szacuje się, że w porównaniu z marcem 2019 roku najbardziej zmniejszyła się liczba turystów korzystających z noclegów w schroniskach (o ponad 70%), a najmniej w motelach (o 55%) izakładach uzdrowiskowych (o 50%).

W marcu 2020 r. zmalała liczba obiektów noclegowych ogłaszających się na popularnych portalach rezerwacyjnych. Na dzień 31 marca br. ich liczba spadła o ok. 39% w porównaniu doanalogicznego dnia roku poprzedniego.

Według wstępnych szacunków w I kwartale 2020 r. wydatki związane z podróżami turystów krajowych izagranicznych w Polsce wyniosły ok. 10,4 mld zł (uwzględniając tempo wzrostu wydatków wpierwszych kwartałach trzech ostatnich lat oraz szacunkowe dane dotyczące liczby osób korzystających z turystycznych obiektów noclegowych) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego były niższe o ok. 17%. W przypadku odwiedzających jednodniowych - ich wydatki na terenie Polski wyniosły ok. 6,6 mld zł i były niższe o ok. 14% niż przed rokiem.

W sytuacji utrzymania w II kwartale br. obecnych ograniczeń w przemieszczaniu się osób, strata związana z brakiem wydatków poniesionych w Polsce w związku z podróżami może wynieść od ok. 24,0 mld zł (przy uwzględnieniu poziomu wydatków z II kwartału 2019 r.) do ok.25,7mld zł (przy założeniu tempa wzrostu tych wydatków w okresie styczeń-marzec ztrzech ostatnich lat).Wróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2020 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com