TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2020-06-30 - Branża incentive w opałach

Liczba zorganizowanych wyjazdów motywacyjnych spadnie w tym roku, o ponad 70 proc. - wynika z Barometru SOIT, przygotowanego na zlecenie Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel. Jakie inne wnioski wynikają z badania? Szacunki dotyczące obecnego roku są alarmujące.

reklama


Barometr SOIT inicjatywa podejmująca wyzwanie zmierzenia polskiego rynku podróży motywacyjnych. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel od 2014 roku systematycznie przeprowadza badanie Barometru wśród swoich członków. Pomiary za lata 2017-2020 przeprowadziła certyfikowana agencja ABR SESTA, która również opracowała kompleksowy raport obejmujący badania z poprzednich lat. Wyniki zostały zaprezentowane podczas konferencji, w której wzięli udział członkowie zarządu Stowarzyszenia: prezes Olga Krzemińska-Zasadzka, oraz Krzysztof Pobożniak, Łukasz Adamowicz, Anna Zowczak, oraz Daria Rzadkiewicz.

Badane firmy w 2019 roku zorganizowały 942 wyjazdy. W prognozie deklarują realizację 260 wyjazdów w 2020 roku, co oznacza spadek o 73%.
Blisko 63% badanych firm zadeklarowało realizację nie więcej niż 4 wyjazdów pozaeuropejskich w 2020 roku. Średnia liczba zrealizowanych wyjazdów w 2019 roku dla badanych agencji wyniosła 31, o 2 więcej niż w 2018. Średnia liczba prognozowanych na 2020 rok wyjazdów do krajów europejskich wynosi 5, co oznacza spadek o 75%.

Średnie budżety wyjazdów:


Średni czas trwania wyjazdów w Europie w 2019 roku utrzymał się na poziomie 4 dni. W 2019 roku badane agencje najczęściej realizowały wyjazdy 6 i 9 dniowe do krajów pozaeuropejskich.

Średnia liczebność grupy realizowana przez badane firmy wyniosła w 2019 roku 52 osoby. Jest to o 9 osób więcej niż prognozowano. W 2019 roku firmy biorące udział w badaniu obsłużyły 48 740 osób. Prognoza na 2020 rok wskazuje na spadek o 70%, do 15 000 osób.

Obroty firm biorących udział w badaniu z wyjazdów incentive wyniosły w 2019 roku 260.000.000 zł. W 2020 roku SOIT szacuje spadek obrotów do poziomu 114.000.000 zł, czyli o 57%.

Szacowana wielkość rynku wyjazdów incentive w Polsce 2019 roku to 766.666.000 zł wobec 646.666.000 zł w 2018 roku. Wzrost o 18,5%.
W 2020 roku szacowany jest spadek wielkości rynku incentive w Polsce do poziomu poniżej 250.000.000 zł, czyli o ok. 68 %.

Nastrój właścicieli i kadry zarządzającej w firmach poddanych badaniu w 2019 roku (w skali 0-10) wynosił 7,5. Nastrój tych samych osób, w 2020 r. nie zmieścił się w skali.

Propozycje pomocy sektorowej dla Przemysłu Spotkań

Przedstawiciele SOIT biorą udział w pracach sztabu kryzysowego Przemysłu Spotkań, które nieustannie są prowadzone od marca bieżącego roku. Biorąc po uwagę kończącą się pomoc finansową dla branży i brak perspektyw szybkiego uruchomienia rynku spotkań i wyjazdów biznesowych, został przygotowany pakiet pomysłów, narzędzi, które mają wspierać branżę pod kątem utrzymania płynności finansowej i pomóc w jej odbudowie.

Propozycje Stowarzyszenia przedstawione w liście z dnia 28 czerwca do wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.

W zakresie pomocy sektorowej dla przemysłu spotkań i turystyki, SOIT proponuje stworzenie, na wzór mechaniki prezentowanej w Polskim Bonie Turystycznym, Pakietu Stymulującego dla Przemysłu Spotkań . Pakiet ten wspierałby polskie firmy w działaniach HR i sprzedażowych. Na Pakiet Stymulujący dla Przemysłu Spotkań składałby się trzy elementy:

W zakresie pomocy płynnościowej dla firm kontynuujących działalność SOIT proponuje:


W zakresie Ustawy o Polskim Bonie TurystycznymStowarzyszenie postuluje uwzględnienie dodatkowego punktu w art 5, o treści: Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonać płatności przy rezerwacjach usług hotelarskich lub imprez turystycznych założonych po wejściu w życie ustawy. Przepis ten powoduje wygenerowanie dodatkowych zamówień w turystyce (zamiast opłaty za już zarezerwowane pobyty), a co za tym idzie, wyższe wsparcie turystyki z udzielonych środków. SOIT proponuje również skrócenie trwania programu do czerwca 2021 r. Polska turystyka potrzebuje wsparcia teraz a nie w 2022 r. Prognozowany czas uruchomienia programu spowodowałby że wraz z propozycją pierwszą bon, przełożyłby się na obłożenie w niskim sezonie oraz w miejscach nie będących pierwszym wyborem przy rezerwacjach wakacyjnych. Dzięki temu uzyskamy zastępowalność nieobecnych klientów biznesowych przez przyjeżdżające rodziny. W żaden sposób nie zmieni to założeń programu.

Proponujemy wykreślenie organizacji pożytku publicznego jako beneficjentów programu. Program ma wspierać krajową turystykę zorganizowaną, działającą w sposób profesjonalny, ponoszącą duże koszty utrzymania działalności (ale za to odprowadzającą podatki i generującą popyt lokalny całorocznie). Proponowany obecnie przepis promuje podmioty dla których działalność turystyczna jest dodatkiem do działalności podstawowej.

W zakresie przygotowywania założeń do Funduszu Odbudowy:Wróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2020 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com