TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2018-12-06 - Wizowe ułatwienia dla chińskich turystów przyniosą zyski dla Europy?

Chiny są największym na świecie rynkiem pod względem generowanych przyjazdów, jak i całkowitych wydatków na podróże. ETC wytyka, że Europa powinna wyjść na przeciw chińskim turystom.

reklama


Według szacunków Światowej Organizacji Turystyki ONZ (UNWTO) 74% ludności świata musi posiadać wizę, aby móc podróżować do Europy. Europejskie systemy wizowe należą do najbardziej restrykcyjnych na świecie. Liczba ta w dużej mierze dotyczy turystów z rynków długodystansowych, które są jednymi z najcenniejszych, ponieważ zazwyczaj pozostają dłużej i wydają więcej dziennie niż przeciętny gość.

European Travel Commission (ETC) opublikowała raport o potencjalnym wpływie ułatwień wizowych dla chińskich podróżnych na turystykę europejską. Obecnie Chiny są jednym z najlepszych rynków, dla których bezwizowy dostęp do UE, w tym do strefy Schengen, nie jest dostępny pomimo stale wzrastającej liczby podróży do Europy.

Chiny są największym na świecie rynkiem pod względem generowanych przyjazdów, jak i całkowitych wydatków na podróże. Aby ocenić potencjalny wpływ ułatwień wizowych, w sprawozdaniu dokonano najpierw analizy głównych korzyści płynących z udogodnień. Wyniki pokazują, że liberalizacja reżimu wizowego niewątpliwie zwiększyłaby popyt na jednym z najbardziej dochodowych rynków źródłowych, przyczyniłaby się do wzrostu europejskiego PKB i zatrudnienia. W analizie szacuje się, że scenariusz pełnej liberalizacji systemu wizowego między Chinami a UE prawdopodobnie zwiększy średni wzrost liczby przyjazdów z 7% do 18% rocznie w latach 2018-2023. To z kolei wygenerowałoby dodatkowe przychody związane z przyjazdami w wysokości 12,5 mld EUR rocznie i zwiększyłoby całkowity poziom zatrudnienia o prawie 1 %, tworząc 237 000 dodatkowych miejsc pracy, w tym 120 000 bezpośrednio w sektorze podróży i turystyki. Przyczyniłoby się to do wzrostu europejskiego PKB o 1%.

Konieczne jest unowocześnienie i wzmocnienie polityki wizowej UE w celu wprowadzenia dalszych ułatwień dla podróżnych z kluczowych rynków tj. Chiny. Robert Andrzejczyk, wiceprzewodniczący ETC, stwierdził, że Liberalizacja systemów wizowych dla chińskich turystów jest niezbędna dla Europy, aby zmaksymalizować jego udział w korzyściach płynących ze wzrostu chińskiego rynku w nadchodzącym dziesięcioleciu.Wróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2019 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com