TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2023-08-31 - Jakie nastroje panują wśród pomorskich przedsiębiorców turystycznych?

Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zbadał nastroje przedsiębiorców turystycznych w regionie.

reklama


Celem badania jest ocena stanu sektora turystycznego. Ma ono umożliwić samorządowi, w ramach jego kompetencji, podejmowanie działań w odpowiedzi na obserwowane tendencje i zgłaszane problemy.

Badanie swoim zakresem objęło przyjęty umownie "sezon zimowy" trwający pół roku, od października 2022 r. do marca 2023 r., a jego wyniki zostały opublikowane pod koniec sierpnia. Kolejne badanie obejmie "sezon letni" od kwietnia do września 2023 r.

Z badania wynika, że 48% ankietowanych wskazało, że sytuacja przedsiębiorstwa jest wg nich bardzo dobra lub dobra, a jedynie 20% uznało ją za złą lub bardzo złą. Tworzy to dość pozytywny obraz pomorskiej turystyki, wskazuje na podnoszenie się branży z trudnych lat spowodowanych pandemią i zamrożeniem ruchu turystycznego. Niepokój budzić może dość wysoki odsetek przedsiębiorców, którzy mają trudność z jednoznacznym
ocenieniem sytuacji przedsiębiorstwa.

Spośród poszczególnych sektorów branży turystycznej wymienionych w badaniu, we wszystkich przypadkach przeważały pozytywne oceny bieżącej sytuacji przeważają nad negatywnymi. Najbardziej skrajne postrzeganie sytuacji (spory odsetek ocen negatywnych przy dużym pozytywnych) mieli
przedstawiciele branży gastronomicznej oraz noclegowej. Negatywne oceny mogą być związane z wysokimi kosztami prowadzenia działalności i wysokimi cenami gazu oraz energii, które są bardzo istotnym wydatkiem w przypadku tych sektorów.

Natomiast najbardziej pozytywnie obecną sytuację oceniali przewodnicy turystyczni. Zdaniem autorów raportu może wiązać się to ze stosunkowo niskimi kosztami prowadzenia aktywności, na które wpływu nie mają wspomniane wyżej opłaty.

Wyniki wskazują, że czynniki zewnętrzne wpływają wyraźnie bardziej negatywnie niż pozytywnie. Wyjątkiem jest tu zewnętrzne wsparcie dla przedsiębiorców.

Największe niezadowolenie wywołuje sytuacja ekonomiczna w kraju, która przekłada się zarówno na wzrost cen dla przedsiębiorców, jak i na mniejszą siłę nabywczą klientów. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze turystyki jest to szczególnie dotkliwe, gdyż w przypadku gorszej sytuacji poszukuje się oszczędności wśród wydatków dodatkowych lub rezygnuje z części z nich (co może skutkować np. rezygnacją z wyjazdów lub wyżywieniem we własnym w trakcie wyjazdów wakacyjnych), podczas gdy koszty prowadzenia działalności rosną.

Z badania Departamentu Turystyki UMWP wyłania się umiarkowanie optymistyczna wizja przyszłości. Na pytanie o nastroje co do przyszłości przedsiębiorstwa w najbliższych latach zanotowanie łącznie 34% pesymistycznych/bardzo pesymistycznych odpowiedzi wobec 31%optymistycznych/bardzo optymistycznych. Niepokojąco prezentują się dane dotyczące nastrojów co do przyszłości w podziale na sektor działalności. We wszystkich przypadkach można zauważyć wzrost pesymistycznych nastrojów, kosztem obecnej pozytywnej oceny (za wyjątkiem organizatorów turystyki). Touroperatorzy mają wyraźnie lepsze prognozy na następne lata co może wiązać się z powrotem do podróży po czasie pandemii.

Około połowa ankietowanych planuje zmiany w zakresie polityki cenowej (54%), pozyskiwania klientów i komunikacji z obecnymi (46%) oraz w zakresie produktów/usług i zarządzania przedsiębiorstwem (45%). Jedynie 10% ankietowanych odpowiedziało, że nie planuje żadnych zmian w swojej działalności w nadchodzących miesiącach.Wróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2024 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com