TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2020-06-23 - KE podpisała umowę lotniczą z Japonią

Komisja Europejska i Japonia podpisały umowę w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, która pozwoli zacieśnić intensywną współpracę oraz zwiększy konkurencyjność unijnej branży lotniczej.

reklama


Wspólne przepisy mają ułatwić współpracę europejskich i japońskich przedsiębiorstw oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne dla władz, stwarzając tym samym lepsze możliwości dla inwestycji oraz zwiększenia wzrostu gospodarczego i dobrobytu.

Ta dwustronna umowa w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ułatwi unijnym producentom wyrobów lotniczych zwiększenie obrotów na japońskim rynku oraz udziału w nim. W ten sposób odegra ona ważną rolę w ożywieniu sektora po obecnym kryzysie.

Umowa ułatwi branży lotniczej dostęp do japońskiego rynku wyrobów lotniczych, pomagając jej w wyjściu z aktualnego kryzysu, który mocno ją dotknął. Zacieśniamy również współpracę między unijnymi i japońskimi organami ds. lotnictwa, tak aby zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska - powiedziała unijna komisarz ds. transportu Adina Vlean.

Głównym celem umowy jest ułatwienie handlu samolotami i powiązanymi produktami. Umowa znosi zbędne powielanie działań w zakresie oceny i testowania wyrobów lotniczych, prowadzi do obniżenia kosztów zarówno po stronie przemysłu lotniczego, jak i administracji, oraz promuje współpracę między organami ds. lotnictwa cywilnego w UE i Japonii. Dzięki umowie znacznie skróci się czas, jaki jest potrzebny producentom części lotniczych do uzyskania homologacji wymaganych na potrzeby eksportu do Japonii. Jednocześnie umowa zapewni wyższy poziom pewności prawa, w tym w odniesieniu do praw własności intelektualnej, co powinno zwiększyć współpracę między przedsiębiorstwami w UE i w Japonii.

W niecały rok po podpisaniu partnerstwa UE-Japonia na rzecz zrównoważonej sieci połączeń i infrastruktury służącej zapewnianiu jakości umowa wzmocni również połączenia transportowe zgodnie ze strategią UE dotyczącą łączenia Europy i Azji.Wróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2020 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com