TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2020-06-23 - Jak organizacje turystyczne mogą pomóc w wychodzeniu w kryzysu?

Firma Travel Advance, we współpracy z Travel Consul - globalną siecią zrzeszające wiodące agencje marketingowe działające w obszarze marketingu i PR destynacji turystycznych, opublikowała wyniki badania ankietowego, dotyczącego wpływu COVID-19 na turystykę.

reklama


W internetowym badaniu przeprowadzonym w maju 2020 r. udział wzięło ponad 900 organizatorów turystyki (tour operatorów, agentów turystycznych, GSA, etc.). Jego celem było określenie wpływu wybuchu pandemii na branżę oraz sposobów na wyjście z kryzysu.

Jedną z najważniejszych kwestii poruszonych w trakcie badania było określenie przez ankietowanych najlepszego sposobu pomocy, jaki może zaoferować branży przy wychodzeniu z kryzysu lokalna DMO. Dwie trzecie respondentów uznało, że największą pomocą będzie wprowadzenie certyfikacji zachowania norm sanitarnych, potwierdzających bezpieczeństwo podróżnych. W dalszej kolejności respondenci podkreślili realizację kampanii marketingowych, prezentację aktualnych danych o kierunku oraz otrzymywanie bieżących informacji na tematy branżowe.

W ramach najczęściej podejmowanych działań marketingowych pomagających wychodzić branży z kryzysu wymieniane były działania w mediach społecznościowych. Dwie trzecie respondentów określiło, że media społecznościowe stały się ich głównym wsparciem w komunikacji marketingowej. Kampanie prowadzone w internecie oraz bliska współpraca z mediami zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

W trzecim kwartale 2020 r. branża, która wzięła udział w badaniu przewiduje 73% spadek sprzedaży, zaś w czwartym kwartale - 60%. Dwie trzecie respondentów przewiduje, że bez wsparcia finansowego ze strony rządu będzie w stanie utrzymać działalność przez sześć miesięcy.

Około 41% wszystkich respondentów w czasie pandemii tworzyło nowe produkty oraz zmieniło swój model biznesowy. Na drugim miejscu wymieniono wdrażanie programów poprawiających obsługę klienta oraz szkolenia.

Najlepszą metodą komunikacji z klientem w czasie pandemii okazał się e-mail. Co ciekawe, drugim najczęściej wskazywanym kanałem komunikacji była tradycyjna rozmowa telefoniczna. Zyskujące popularność wideokonferencje i livechaty zostały wskazane jedynie przez 17% badanych.

Za najlepsze źródło informacji w czasie pandemii aż 69% respondentów uznało izby turystyczne, zrzeszenia tour operatorów i biur podróży. Na następnych pozycjach wymieniano DMO s, media branżowe, rząd i znajomych z branży.

Zapytani o adaptację do nowych warunków w perspektywie przyszłego roku i dłuższej 70% respondentów podkreśliło, że jednym z najważniejszych zadań stojących przed organizatorami turystyki będzie modyfikacja warunków anulacji rezerwacji. Na kolejnych miejscach ankietowani wskazywali rozszerzenie kanałów komunikacji z klientem, dywersyfikację bądź zmianę oferty produktowej oraz nawiązywanie nowych partnerstw biznesowych.Wróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2020 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com