TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2021-08-31 - Rada UE wykreśla 6 krajów z listy rekomendacji do znoszenia ograniczeń podróżowania

Rada Unii Europejskiej zaktualizowała wykaz państw, specjalnych regionów administracyjnych i innych podmiotów oraz władz terytorialnych, dla których należy znieść ograniczenia w podróżowaniu.

reklama


Z wykazu usunięto: Izrael, Kosowo, Liban, Czarnogórę, Republikę Macedonii Północnej oraz Stany Zjednoczone Ameryki.

Podróże do UE o charakterze nieistotnym z krajów lub podmiotów niewymienionych w załączniku I podlegają tymczasowemu ograniczeniu podróżowania. Pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości zniesienia przez państwa członkowskie tymczasowego ograniczenia dotyczącego podróżowania do UE w celach innych niż niezbędne w przypadku podróżnych w pełni zaszczepionych.

Jak przewidziano w zaleceniu Rady, wykaz ten będzie nadal poddawany regularnemu przeglądowi i, w stosownych przypadkach, aktualizowany.

Na podstawie kryteriów i warunków określonych w zaleceniu, od dnia 30 sierpnia 2021 r. państwa członkowskie powinny stopniowo znosić ograniczenia w podróżowaniu na granicach zewnętrznych dla mieszkańców następujących państw trzecich: Albania, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Brunei, Japonia, Jordania, Nowa Zelandia, Katar, Mołdawia, Arabia Saudyjska, Serbia, Singapur, Korea Południowa, Ukraina oraz Chiny (pod warunkiem potwierdzenia wzajemności). Zdaniem Rady UE, ograniczenia w podróżowaniu powinny być również stopniowo znoszone w odniesieniu do specjalnych regionów administracyjnych Chin - Hongkongu i Makau.

W kategorii podmiotów i władz terytorialnych, które nie są uznawane za państwa przez co najmniej jedno państwo członkowskie, zdaniem Rady UE należy również stopniowo znosić ograniczenia w podróżowaniu dla Tajwanu.

Do celów niniejszego zalecenia rezydentów Andory, Monako, San Marino i Watykanu Rada UE uznaje za rezydentów UE.Wróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2021 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com