TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2020-06-22 - Europosłowie chcą dodatkowej pomocy dla turystyki

Posłowie do Parlamentu Europejskiego chcą dodatkowych środków ratunkowych dla sektora turystyki i podróży w UE. Europosłowie chcą uczynić go w przyszłości bardziej odpornym na kryzysy typu COVID-19.

reklama


Rezolucja w sprawie transportu i turystyki w 2020 roku i później, została przyjęta w piątek 587 głosami za, 32 przeciw, przy 46 wstrzymujących się. Określa ona obszary, w których dotychczasowe działania pozostają niewystarczające aby wesprzeć sektor zatrudniający 22,6 mln osób (11,2% całkowitego zatrudnienia w UE) i który w 2019 r. przyczynił się do uzyskania 9,5% PKB UE.

Wśród propozycji europosłów z Komisji Transportu i Turystyki, które mają dać przedsiębiorstwom turystycznym szansę na przetrwanie znalazło się finansowanie krótkoterminowe, w celu uniknięcia bankructwa firm i wsparcia pracowników, w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek w sektorze transportu, kultury i turystyki Posłowie zwracają uwagę także na wspieranie długoterminowego ożywienia gospodarczego i modernizację sektora. Parlament zwraca się do Komisji Europejskiej o wydanie wytycznych w celu zapewnienia szybkiego dostępu do przeznaczonych Posłowie wzywają do ustanowienia specjalnej linii budżetowej na zrównoważoną turystykę w długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027.

Europosłowie chcą także gwarancji bezpieczeństwa i rzetelności przy pomocy


Parlament zachęca Komisję Europejską do zbadania idei mechanizmu zarządzania kryzysowego dla turystyki w UE, aby odpowiednio i szybko zareagować na wszelkie przyszłe wyzwania o podobnej skali. Europosłowie uważają kryzys za historyczną okazję do modernizacji turystyki w UE i uczynienia jej bardziej zrównoważoną. Ich zdaniem, UE powinna promować i certyfikować przyjazne dla środowiska, społecznie odpowiedzialne i racjonalne ekonomicznie podróże i turystykę.

Parlament chce, aby wsparcie UE służyło jako narzędzie do kierowania rozwoju infrastruktury, transportu oraz turystyki w kierunku bardziej zrównoważonych, innowacyjnych, prężnych produktów i usług wysokiej jakości. Parlament popiera koncepcję "bezpiecznych i inteligentnych miejsc docelowych", aby zapewnić rozwój zrównoważonej, odpowiedzialnej i dostępnej turystyki.Wróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2020 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com