TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2018-02-05 - Ministerstwo chce wyeksponować turystykę wiejską

Konferencja "Odpoczywaj na wsi", która odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie była okazją do przedstawienia działań planowanych w ramach projektu na rok 2018, a jednocześnie podsumowania ubiegłorocznych aktywności. Towarzyszyła jej Giełda Dobrych Praktyk, przedstawiająca najciekawsze oferty turystyki wiejskiej i agroturystyki.

reklama


Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a partnerami Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".

Podczas konferencji zaprezentowano referaty obejmujące przekrój zagadnień związanych z turystyką wiejską:

  1. Turystyczny potencjał obszarów wiejskich;
  2. Partnerstwo w działaniach na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej;
  3. Działania Polskiej Organizacji Turystycznej z zakresu promocji turystyki na obszarach wiejskich, zeszczególnym uwzględnieniem idei konsorcjum produktowego;
  4. Liderzy wiejscy czynnikiem rozwoju turystyki na obszarach wiejskich;
  5. Prezentacje potencjału turystycznego polskiej wsi ze szczególnym uwzględnieniem regionów Małopolski, Lubelszczyzny, Zachodniopomorskiego, Pomorza i Kaszub; Lubuskiego i Mazowsza.


Planowane na rok 2018 działania obejmują m.in. organizację stoiska "Odpoczywaj na wsi" podczas 11 krajowych turystycznych imprez targowych, a także organizację we współpracy z POT promocji produktowej na rynkach zagranicznych stoiska "Odpoczywaj na wsi"m.in. na targach ITB w Berlinie, Seniormssan w Sztokholmie, czy WTM w Londynie.Planowana jest także organizacja innych działań informacyjno-promocyjnych m.in. w ramach imprez dodatkowych jak Piknik PDŻ, Obchody Dnia Dziecka w KPRM, czy Jasnogórskie i Prezydenckie Dożynki. Resort zamierza przeprowadzić także działania wspierające, jak wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, organizację ogólnopolskiego konkursu "Odpoczywaj na wsi", inwentaryzację produktów turystyki wiejskiej i agroturystyki, inne działania merytoryczne w formie seminariów, szkoleń, warsztatów.

Projekt "Odpoczywaj na wsi" został zainicjowany i jest koordynowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego główne cele to budowa wśród konsumentów świadomości produktów turystyki wiejskiej w skali kraju i regionu, oraz integracja środowiska turystyki wiejskiej i agroturystyki z przedstawicielami branży turystycznej.

Dotychczas zaprojektowano i wykonano stoisko promujące turystykę wiejską, prezentowane podczas najważniejszych turystycznych imprez targowych; przygotowano i przeprowadzono cykl seminariów pod nazwą "Integracja środowiska turystyki wiejskiej i agroturystyki z przedstawicielami branży turystycznej", wydano liczne materiały informacyjno-promocyjne w tym folder pt. "Hity Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi" w 5 wersjach językowych.

Podczas konferencji prasowej Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podkreślił wagę turystyki wiejskiej. Do turystyki wiejskiej nikogo nie trzeba przekonywać. Jednak w globalnej turystyce chcemy mocno zaznaczyć, wyeksponować turystykę wiejską. Chcemy pokazać naturę i krajobraz, spokój polskiej wsi, ofertę kulinarną i polski smak. Stąd też pomysł na markę "Odpoczywaj na wsi" i zintegrowane działania - zaznaczył.

Orientujemy się już, że turyści z krajów Europy Zachodniej najczęściej zainteresowani są kulinariami i rękodziełem artystycznym. Kulinaria to także główny temat pytań o agroturystykę wśród gości z Azji. W kilku krajach zachodnioeuropejskich modny jest wypoczynek na wsi połączony z obserwowaniem ptaków, lub tropieniem zwierzyny. Chodzi o mieszkanie kilka dni, jak najbliżej natury - przekonywał prezes POT, Robert Andrzejczyk.

Te uwagi potwierdził w swojej wypowiedzi Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".Nasza rola polega na przygotowaniu oferty. Na stoiskach targowych musi przecież znaleźć się to, co najważniejsze - konkretna oferta wypoczynku na wsi. Obecność Federacji w pracach nad projektem służy temu, by na tych stoiskach znalazła się oferta rekomendowana, oferta, za którą ponosimy odpowiedzialność - przekonywał.

Celem projektu jest skupienie wszystkich podmiotów zajmujących się propagowaniem, promocją wypoczynku na wsi. Chcemy markę "Odpoczywaj na wsi" wypromować nie tylko w kraju, ale i za granicą. Chcemy w globalnej turystyce odnaleźć, pokazać turystykę wiejską, turystykę kulinarną, zaakcentować polskie smaki- podsumował minister Rafał Romanowski.Wróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2018 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com