TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2019-03-14 - Turcja oddala się od Unii Europejskiej

Parlament Europejski zalecił zawieszenie negocjacji akcesyjnych z Turcją.

reklama


Europosłowie są poważnie zaniepokojeni nieprzestrzeganiem praw człowieka, praworządności, ograniczaniem wolności mediów i korupcją. Obawy budzi także niemal nieograniczona władza skupiona w rękach prezydenta.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 370 europosłów, 109 głosowało przeciw, a 143 wstrzymało się od głosu. Parlamentarzyści z zadowoleniem przyjęli zeszłoroczną decyzję Turcji o zniesieniu stanu wyjątkowego wprowadzonego po nieudanej próbie zamachu stanu w 2016 roku. Obawy jednak wzbudza fakt, że wiele uprawnień przyznanych prezydentowi i władzy wykonawczej po próbie zamachu stanu pozostaje w mocy i nadal ogranicza wolność i podstawowe prawa człowieka w kraju. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wyrażają ogromne zaniepokojenie kurczeniem się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego w kraju, ponieważ wielu działaczy, dziennikarzy i obrońców praw człowieka przebywa obecnie w więzieniach.

Biorąc pod uwagę sytuację w zakresie praw człowieka i nową turecką konstytucję, Parlament Europejski zaleca formalne zawieszenie obecnych negocjacji akcesyjnych z Turcją.

Posłowie do PE wyrażają wolę opowiedzenia się za obywatelami Turcji i utrzymania otwartego dialogu politycznego i demokratycznego. W swoim komunikacie, przedstawiciele Europarlamentu przekonują, że unijne fundusze muszą zostać udostępnione, z pominięciem rządu w Ankarze, tureckiemu społeczeństwu obywatelskiemu - obrońcom praw człowieka, studentom i dziennikarzom w celu promowania i ochrony wartości i zasad demokratycznych.

Aby Turcja pozostała zakotwiczona gospodarczo w UE, zdaniem posłów, musi pozostać możliwość rozszerzenia unii celnej UE-Turcja z 1995 r. i włączenie do niej np. rolnictwa, czy zamówień publicznych. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy nastąpi konkretna poprawa w dziedzinie demokracji, praw człowieka, podstawowych wolności i praworządności.

Ponadto posłowie do PE zachęcają Turcję do spełnienia wszystkich 72 kryteriów liberalizacji systemu wizowego UE, z korzyścią dla obywateli tureckich, w szczególności studentów, pracowników naukowych, przedstawicieli biznesu i osób mających więzi rodzinne w krajach UE.

Jeśli UE poważnie traktuje swoje własne wartości, nie można wyciągnąć innego wniosku niż formalne zawieszenie rozmów w sprawie integracji europejskiej. Nasze ponawiane apele o poszanowanie praw podstawowych zostały zignorowane przez władze w Ankarze. Poza poważnymi naruszeniami praw człowieka, demontażem rządów prawa i faktem, że Turcja jest rekordzistą świata pod względem liczby dziennikarzy w więzieniach, ostatnio zmieniona konstytucja wzmacnia autorytaryzm Erdogana. Zdaję sobie sprawę, że wstrzymanie rozmów akcesyjnych nie jest krokiem, który pomoże tureckim demokratom. W tym celu przywódcy UE muszą wykorzystać wszystkie możliwe narzędzia, aby wywrzeć większy nacisk na turecki rząd. Parlament wzywa zatem do udostępnienia specjalnych funduszy na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzy i obrońców praw człowieka w Turcji. Ponadto modernizacja unii celnej musi pozostać uzależniona od wyraźnej poprawy w dziedzinie praw człowieka. Należy również włożyć więcej wysiłku w programy wymiany międzyludzkiej" przekonywała posłanka-sprawozdawczyni Kati Piri.Wróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2019 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com