TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2020-05-21 - OEES prognozuje sytuację lotnictwa po zakończeniu epidemii

Jak będzie wyglądała sytuacja sektora lotniczego po zakończeniu epidemii? Czy państwa powinny udzielać wsparcie dla sektora lotniczego? Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania? Czy wraz ze wsparciem linii lotniczych warto negocjować nowe warunki ich funkcjonowania w kontekście polityki klimatycznej? Dlaczego działania związane z pomocą publiczną dla sektora lotniczego powinny być podejmowane w ramach koordynacji międzynarodowej?

reklama


Eksperci think tanku Open Eyes Economy Summit oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wraz z prof. Jerzym Hausnerem opracowali ekspertyzę dotyczącą sektora lotniczego w kontekście pandemii COVID-19.

IATA szacuje spadek ruchu pasażerskiego w II kwartale 2020 roku na 82%, a spadek przychodów w całym 2020 roku w segmencie pasażerskim na blisko 55%. Wperspektywie najbliższych tygodni, a być może miesięcy, konieczne będzie podjęcie decyzji, czy, a jeśli tak - to jak wspierać sektor lotniczy, aby przywrócić jego niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania globalnej gospodarki funkcje.

Równowaga w międzynarodowych relacjach konkurencyjnych między przewoźnikami lotniczymi oraz w relacjach międzypaństwowych w zakresie regulacji ruchu międzynarodowego ma niestabilny charakter. Pozwala to przypuszczać, że zapowiadana, niespotykana dotąd skala interwencjonizmu państwowego może (wpesymistycznym scenariuszu) spowodować cofnięcie procesów liberalizacyjnych worganizacji ruchu międzynarodowego w celu zapewnienia ochrony interesów przewoźników narodowych.

Biorąc pod uwagę zagrożenia wynikające z polityki gospodarczej skupionej na agresywnej ochronie narodowych interesów gospodarczych, należy rekomendować, aby ewentualne decyzje o państwowym wsparciu finansowym dla przewoźników lotniczych na terytorium Unii Europejskiej były podejmowane z bezwzględnym poszanowaniem zasad, które obecnie obowiązują w UE w odniesieniu do pomocy publicznej, tak aby w jak najmniejszym stopniu zachwiała ona relacjami konkurencyjnymi pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na rynku przewozów lotniczych. W przeciwnym razie gospodarki i społeczeństwa będą narażone na dodatkowe koszty wynikające m. in. z promowania przedsiębiorstw o niższej efektywności funkcjonowania, co przełoży się w długim okresie na wyższe koszty świadczonych usług. W skrajnej sytuacji może to doprowadzić do rozmontowania równowagi układu powstałego w ramach obowiązującej w UE umowy o otwartym niebie i cofnięcie sektora do reżimu definiowanego przez szereg umów bilateralnych.

Pełny tekst nowej ekspertyzy jest już dostępny na stronie: oees.pl

Dokument opracowali:

.Wróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2020 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com