TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2024-06-07 - McDonald`s przegrał przed Sądem UE

Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że McDonald's nie wykazał rzeczywistego używania znaku towarowego na terytorium Unii przez nieprzerwany okres pięciu lat w odniesieniu do niektórych towarów i usług.

reklama


Supermac's i McDonald's, odpowiednio - irlandzka i amerykańska sieć restauracji typu fast food, toczą spór dotyczący unijnego znaku towarowego Big Mac. Znak ten został zarejestrowany na rzecz McDonald's w 1996 r.

W 2017 r. sieć Supermac's złożyła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do tego znaku w odniesieniu do niektórych towarów i usług. Uznała bowiem, że wspomniany znak nie był rzeczywiście używany na terytorium Unii w odniesieniu do tych towarów i usług nieprzerwanie przez pięć lat.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) częściowo uwzględnił ów wniosek. Potwierdził jednak obowiązywanie ochrony przyznanej sieci McDonald's w odniesieniu do zakwestionowanego znaku m.in. dla żywności przygotowywanej z mięsa i wyrobów drobiowych oraz kanapek z mięsem i kanapek zawierających kurczaka, jak również dla usług dostarczanych do lub związanych z prowadzeniem restauracji i innych obiektów oferujących żywność i napoje gotowe do spożycia i zakupu w obiektach podjazdowych (typu drive-in) oraz przygotowywania
posiłków na wynos.

W wyroku Sąd stwierdził częściową nieważność decyzji EUIPO i zmienił ją, przez co jeszcze bardziej ograniczył ochronę przyznaną sieci McDonald s w odniesieniu do kwestionowanego znaku. Sąd uznał, że sieć McDonald's nie wykazała, iż rzeczywiście używała zakwestionowanego znaku w odniesieniu dla towarów "kanapki zawierające kurczaka", "żywność przygotowywana z wyrobów drobiowych" i usług "dostarczanych do lub związanych z prowadzeniem restauracji i innych obiektów oferujących żywność i napoje gotowe do spożycia i zakupu w obiektach podjazdowych; przygotowywania posiłków na wynos".

Dowody przedstawione przez McDonald's nie wykazały w żaden sposób znaczenia używania znaku towarowego dla tych towarów, a w szczególności w odniesieniu do wielkości sprzedaży, okresu, w którym używanie znaku miało miejsce, i częstotliwości jego używania. W związku z tym dowody uwzględnione przez EUIPO nie pozwoliły na stwierdzenie rzeczywistego używania zakwestionowanego znaku w odniesieniu do wspomnianych towarów.

Ponadto dowody przedstawione przez McDonald's nie pozwoliły wykazać, że zakwestionowany znak towarowy był używany w odniesieniu do "usług dostarczanych do lub związanych z prowadzeniem restauracji i innych obiektów oferujących żywność i napoje gotowe do spożycia i zakupu w obiektach podjazdowych; przygotowywania posiłków na wynos"Wróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2024 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com