TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2018-02-09 - Organizator turystyki ogłasza niewypłacalność

Niestety, mamy pierwszą niewypłacalność organizatora turystyki w tym roku.

reklama


Przykra wiadomość dobiegła z województwa pomorskiego, gdzie niewypłacalność ogłosiło biuro podróży Rejsclub.pl, zajmujące się organizacją rejsów wycieczkowych. Niniejszym z przykrością informujemy, iż z powodu niewypłacalności przedsiębiorca Zbigniew Kąkol działający pod firmą Zbigniew Kąkol REJSCLUB.PL nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami, których termin rozpoczęcia przypada po dniu 08.02.2018r. i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną - podano w komunikacie zamieszczonym na stronie biura.

Rejsclub.pl posiadał gwarancję ubezpieczeniową w wysokości 830 tys. zł., ważną do 26 12 2018 r.

Touroperator poinformował w komunikacie, że wszystkie obecnie odbywające się imprezy turystyczne zorganizowane zostaną zakończone w planowany sposób, a Rejsclub,pl pokrył wszelkie koszty związane z pobytem i zapewnieniem powrotu klientów do Polski.

Rejsclub.pl informuje, że klienci, którzy zawarli umowy o świadczenie usług turystycznych i których wyjazdy zostały zaplanowane po dniu 08.02.2018r. w celu uzyskania zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną powinni zgłosić się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub ubezpieczyciela - AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć: