TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2020-05-26 - Komisja Europejska zatwierdziła tarczę finansową dla dużych firm

Komisja Europejska zatwierdziła polski program subsydiowanych kredytów służący wsparciu dużych przedsiębiorstw w związku z epidemią koronawirusa. Środek ten zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w dniu 19 marca 2020 r., a następnie zmienionych w dniu 3 kwietnia 2020 r. i w dniu 8 maja 2020 r. Przedmiotowy program jest częścią większego programu wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, tak zwanej tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw.

reklama


Polski program subsydiowanych kredytów o wartości 2,2 mld euro umożliwi Polsce dalsze wspieranie firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Mechanizm ten pomoże firmom zaspokoić najpilniejsze potrzeby w zakresie płynności i kontynuować działalność, a także uruchomić inwestycje i utrzymać zatrudnienie podczas pandemii i po jej zakończeniu. Działamy w ścisłym kontakcie i we współpracy z Polską, tak jak i wszystkimi innymi państwami członkowskimi, po to, by krajowe środki wsparcia mogły być wprowadzane jak najskuteczniej i jak najszybciej, zgodnie z przepisami UE - powiedziała odpowiedzialna za politykę konkurencji, wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager.

Na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa Polska zgłosiła Komisji program subsydiowanych kredytów służący wsparciu firm dotkniętych pandemią koronawirusa. Łączna kwota kredytów przewidzianych w ramach programu wynosi 10 mld złotych polskich (ok. 2,2 mld euro).

Pomoc publiczna w ramach programu przyjmie formę subsydiowanych kredytów oprocentowanych na korzystnych zasadach. Programem, który jest skierowany głównie do dużych przedsiębiorstw, zarządzać będzie Polski Fundusz Rozwoju. Będzie on jednak dostępny również dla niektórych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zarejestrowanych w Polsce, które będę spełniać określone przez Polskę kryteria.

Program ma na celu poprawę dostępu do płynności dla firm, które zostały poważnie dotknięte skutkami pandemii, co pomoże im zachować ciągłość działalności, uruchomić inwestycje i utrzymać zatrudnienie.

Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. W szczególności, wysokość subsydiowanych kredytów dla każdej firmy jest ograniczona wielkością jej potrzeb w zakresie inwestycji lub kapitału obrotowego w przewidywalnej przyszłości, kredyty mają ograniczoną wysokość i termin zapadalności (cztery lata), zostaną przyznane nie później niż do końca bieżącego roku, oraz przewidują odpowiednie wynagrodzenie dla państwa polskiego.

Komisja uznała zatem, że środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa.Wróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2020 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com