TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2024-04-16 - IGHP: Wielkanoc dobra, majówka będzie jeszcze lepsza

W marcu hotele odnotowały wyniki na poziomie lutego i wciąż są one słabsze w porównaniu dopoprzedniego roku - wynika z najnowszej comiesięcznej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego dotyczącej sytuacji w branży. Hotelarze oceniają okres Świąt Wielkanocnych jako udany, równie optymistycznie zapowiada się majówka.

reklama


Wyniki marca były na poziomie ubiegłego miesiąca i nadal (podobnie jak w styczniu i lutym) słabsze oduzyskanych w marcu ubiegłego roku. Hoteli z frekwencją poniżej 30proc. było 16 proc. (2 pp. mniej niż wlutym), a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 46 proc.(tyle samo co w lutym), w tym 17 proc. obiektów powyżej 70proc. (3pp.lepiej niż miesiąc temu).

Nastąpiła jednak zmiana w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe. Te pierwsze utrzymały lub poprawiły obłożenie w stosunku dopoprzedniego miesiąca. Natomiast obiekty wypoczynkowe straciły w efekcie braku gości korzystających z ferii zimowych przez cały luty. Wśród hoteli biznesowych blisko połowa (49 proc.) uzyskała obłożenie powyżej 50 proc., wtym 17 proc. powyżej 70proc. To wyniki lepsze niż w lutym o 7 pp. Frekwencji 30proc. nie osiągnęło 15 proc. hoteli. Natomiast wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie było wyraźnie niższe niż miesiąc temu: tylko 35 proc. przekroczyło frekwencję 50proc. (spadek o 13 pp. do poprzedniego miesiąca), w tym 19 proc. z obłożeniem powyżej 70proc. Frekwencję poniżej 30proc. zanotowało 15 proc. hoteli.

Wskaźniki obłożenia były niższe od uzyskanych rok temu, dla ponad połowy hoteli (54 proc.) frekwencja pogorszyła się, w tym 28 proc. obiektów zanotowało obniżenie do10pp. 36 proc. obiektów poprawiło obłożenie, z najliczniejszą grupą 26 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 11proc.obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w marcu 2023 roku.

Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych drugich, awięc odwrotnie, niż to miało miejsce w lutym. Dla60 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku domarca ubiegłego roku, w tym 30proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do10pp. a 28 proc. w przedziale 11-20pp. 32proc. hoteli poprawiło obłożenie, wtym 30 proc. stanowiła grupa z frekwencją wyższą do10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, dla 46 proc. wskaźnik obłożenia pogorszył się, w tym były dwie równoliczne grupy po23proc. obiektów, które zanotowały obniżenie frekwencji odpowiednio do 10pp. oraz wprzedziale 11-20 pp. 39 proc. obiektów poprawiła obłożenie, znajliczniejszą grupą 23proc. hoteli zfrekwencją wyższą do 10 pp.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w marcu średnie ceny rosły rok do roku, ale tempo tych wzrostów wyhamowało i wyniki są praktycznie takie same jak dane z lutego. Odpowiedzi wskazują, że 60 proc. hoteli podniosło ceny wstosunku do marca 2023r., w tym 38 proc. odnotowało wzrost do 10 pp. 40 proc. hoteli uzyskało ceny napoziomie zeszłego roku lubniższe. W marcu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 29 proc. izarówno hotele biznesowe jak i wypoczynkowe odnotowały ten sam wskaźnik.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kwiecień wskazują na dalsze ożywienie w hotelach biznesowych oraz wyraźną poprawę wobiektach wypoczynkowych. Jest to spowodowane tegorocznym korzystnym układem kalendarza w okresie tzw. długiego weekendu majowego. Dla całej grupy ankietowanych, 36proc. hoteli wskazuje frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50proc. posiada 22 proc. Grupa hoteli "środka", tj.zprognozą obłożenia wzakresie 30-50proc., wynosi 41 proc. W hotelach biznesowych 40 proc. nie przekracza frekwencji 30proc., a powyżej 50proc. wskazuje 11 proc. Tuwyraźnie dominuje grupa hoteli zprognozą obłożenia w zakresie 30-50proc., która wynosi prawie połowę (49 proc.). Wskaźniki obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to31 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. ijuż 35 proc. zobłożeniem powyżej 50proc. Wyraźna poprawa prognoz to efekt dobrze zapowiadającego się długiego weekendu majowego, który, zuwagi na tegoroczny układ kalendarza, część gości może rozpoczynać już26 kwietnia.

W okresie Świąt Wielkanocnych (30 marca - 1 kwietnia) wśród hoteli uczestniczących w ankiecie 22 proc. nie przekroczyło obłożenia 30proc. Do tego należy dodać 1/4 obiektów, które nie sprzedawały oferty świątecznej. Obiektów, które uzyskały frekwencję powyżej 50 proc., było 46proc., w tym 38 proc. hoteli wypełniło się więcej niż w70proc. Hotele biznesowe, jak można było się spodziewać, w czasie Świąt wypadły wyraźnie gorzej niżwypoczynkowe. Ponad połowa (51 proc.) nie sprzedawała oferty, a obłożenie poniżej 30proc. zanotowało 36 proc. obiektów. Hoteli zapełnionych więcej niż w połowie było zaledwie 6proc. Natomiast obiekty wypoczynkowe zanotowały dużo lepsze wskaźniki: 8proc. nie sprzedawało oferty i tylko 4 proc. nie przekroczyło obłożenia 30proc. Obiektów zapełnionych w ponad połowie było 89 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. - 65 proc.

Przed nami kolejny wydłużony weekend. Na potrzeby ankiety termin majówki przyjęto na 1-5maja. Prognozy są o kilkanaście pp. lepsze niż w analogicznym okresie rok temu, co wskazuje na powolną, alejednak poprawę wwydłużaniu okienka rezerwacyjnego. Dla całej grupy hoteli uczestniczących wankiecie 30proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30proc. Dotego należy dodać grupę 19 proc. obiektów, które nie sprzedają oferty specjalnej w tym okresie. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie jest 32 proc. Hotele biznesowe, podobnie jak w czasie Świąt, wypadają wyraźnie gorzej niżwypoczynkowe. 45 proc. nie sprzedaje oferty, aobłożenie poniżej 30proc. notuje 38 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych tylko 4proc. nie sprzedaje oferty, a 15 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30proc. Ponad połowa obiektów (54 proc.) jest już jest zapełniona wponad 50 proc., w tym zfrekwencją powyżej 70proc. jest 23 proc. hoteli.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 3-8 kwietnia 2024 roku wzięło udział 121 hoteli zlokalizowanych wewszystkich województwach. Spośród nich 72 proc. położonych jest w miastach. 38 proc. toobiekty sieciowe. Większość ankietowanych (83 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 60 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 94 pokoje. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 39 proc., 22 proc. specjalizuje się wturystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy zturystycznym to również 39 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe iśrednie przedsiębiorstwa (91 proc.).

»»»» Starsze informacje 2024-03-18 ««««


Wyniki hoteli w lutym były na lepszym poziomie niż w styczniu, alejednak słabszym od uzyskanych wlutym 2023 roku - wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Badanie pokazuje, że ferie zimowe okazały się lepsze od prognoz branży.

Z odpowiedzi ankietowanych przez IGHP hoteli wynika, że w lutym obiektów z frekwencją poniżej 30proc. było 18 proc. (14 pp. mniej niż wstyczniu), aobłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 47proc.(17pp.więcej niż wstyczniu), w tym 14proc. obiektów powyżej 70proc. (6 pp. więcej niż miesiąc temu).

Dzięki kontynuacji ferii w lutym, hotele wypoczynkowe mogły się cieszyć względnie dobrymi wynikami ilepszymi niż w styczniu: blisko połowa hoteli (48proc.) przekroczyła frekwencję 50proc., w tym 16 proc. zobłożeniem powyżej 70proc. Frekwencję poniżej 30proc. zanotowała z kolei 1/5 hoteli.

Hotele biznesowe poprawiły obłożenie o kilkanaście pp. - 42 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 22 proc. powyżej 70proc. To wyniki zdecydowanie lepsze niż w styczniu, o 17-18 pp. Frekwencji 30proc. nie osiągnęło 18 proc. hoteli.

Dla ponad połowy hoteli (52 proc.) frekwencja pogorszyła się w stosunku do lutego ubiegłego roku, w tym 1/3 obiektów zanotowała obniżenie o mniej niż 10pp. 35 proc. obiektów poprawiło obłożenie wstosunku dolutego ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 28 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 13proc.obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane różniły się wpodziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych pierwszych. Dla47 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się wstosunku dolutego ubiegłego roku, w tym 1/3 obiektów zanotowała obniżenie frekwencji do 10pp. Z kolei 36proc. hoteli poprawiło obłożenie, wtym 29 proc. stanowiła grupa z frekwencją wyższą do10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, dla 64 proc. wskaźnik obłożenia pogorszył się wstosunku do lutego ubiegłego roku, w tym 44 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10pp. 1/3 obiektów poprawiła obłożenie, znajliczniejszą grupą 24proc. hoteli zfrekwencją wyższą do 10 pp. W lutym goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 27 proc. Whotelach biznesowych wskaźnik ten wyniósł 29 proc. a w wypoczynkowych 20 proc.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w lutym średnie ceny rosły rok do roku, ale tempo tych wzrostów wyhamowało i wyniki są bardzo zbliżone do danych ze stycznia. Odpowiedzi wskazują, że 59 proc. hoteli podniosło ceny wstosunku do lutego 2023r., w tym prawie połowa (48 proc.) odnotowała wzrost do10proc. 41 proc. hoteli uzyskało ceny napoziomie zeszłego roku lub niższe.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na marzec wskazują na ożywienie w hotelach biznesowych przy jednoczesnym spadku w obiektach wypoczynkowych. Jest to spowodowane kalendarzem, tj. końcem ferii zimowych i początkiem powrotu klientów biznesowych dohoteli. Dla całej grupy ankietowanych blisko połowa (48 proc. - o 8 pp. mniej niż wstyczniu) hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50proc. posiada 14proc. Zwiększyła się grupa hoteli "środka", tj. z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 proc. iwyniosła 38 proc. W hotelach biznesowych 47 proc. nie przekracza frekwencji 30proc., alepowyżej 50proc. wskazuje tylko 4 proc. Tu wyraźnie dominuje grupa hoteli zprognozą obłożenia w zakresie 30-50 proc. i wynosi 48 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dlaobiektów wypoczynkowych toponad połowa (52 proc.) z frekwencją poniżej 30 proc. ijużtylko 8 proc. zobłożeniem powyżej 50proc.

Luty był okresem obejmującym prawie cały miesiąc kalendarzowy ferii szkolnych (zakończone 25 lutego) wpodziale na kolejne województwa. Zdanych ankietowych wynika, żefaktyczne rezultaty okazały się lepsze od prognoz sprzed miesiąca, jak i od wyników uzyskanych w okresie pierwszych dwóch tygodni ferii w styczniu. Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie, 17 proc. uzyskało obłożenie wokresie ferii poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę hoteli, które w ogóle nie sprzedawały oferty specjalnej - 39 proc. obiektów. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie było 24 proc. Podobnie jakw styczniu, atakże w prognozach z ankiet sprzed miesiąca, hotele biznesowe wypadły wokresie ferii zdecydowanie gorzej niżwypoczynkowe. 64 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. odnotowało 18proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych 8 proc. nie sprzedawało oferty, a 1/5 uzyskała obłożenie poniżej 30proc. 52proc. obiektów zapełniło się w ponad połowie.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach od 5 do 11 marca wzięło udział 115 hoteli zlokalizowanych wewszystkich województwach. Spośród nich 74 proc. położonych jest w miastach. 30 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (87 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 62 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 89 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 39 proc., 22 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a łączące segment biznesowy zturystycznym to również 39 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (96 proc.).

Starsze informacje 2024-03-18


Styczeń upłynął hotelarzom pod znakiem słabszych wyników. Choć w trzech województwach rozpoczęły się już ferie zimowe, to w hotelach było mniej gości niż miesiąc wcześniej, jak i mniej niż w styczniu 2023 roku - wynika z najnowszej ankiety zrealizowanej przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Organizacja zbadała również poziom wynagrodzenia brutto na podstawowych stanowiskach operacyjnych w hotelu. Średnia wartość wyniosła 4861 zł.

Wyniki stycznia w ankietowanych przez IGHP hotelach były na niskim poziomie. Z powodu rozpoczynających się ferii w drugiej połowie stycznia tylko obiekty wypoczynkowe mogły się cieszyć względnie lepszymi wynikami. Łącznie, hoteli zfrekwencją poniżej 30proc. było 32 proc. (15 pp. więcej niż wgrudniu), a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 30proc.(16 pp. mniej niż wgrudniu), w tym tylko 8 proc. obiektów powyżej 70proc. (10 pp. mniej niż miesiąc temu).

Wśród hoteli biznesowych 1/4 uzyskała obłożenie powyżej 50 proc., w tym 4 proc. powyżej 70proc. Towyniki o 11 pp. słabsze niż w grudniu. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 37 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie było lepsze niż miesiąc temu: 2/5przekroczyło frekwencję 50proc., w tym 24 proc. z obłożeniem powyżej 70proc. Frekwencję poniżej 30proc. zanotowała z kolei 1/5 hoteli.

Wskaźniki obłożenia niższe od uzyskanych rok temuDla blisko połowy hoteli (48 proc.) frekwencja pogorszyła się w stosunku do stycznia ubiegłego roku, wtym 29 proc. obiektów zanotowało obniżenie do 10pp. 2/5 obiektów poprawiło obłożenie wrelacji dostycznia ubiegłego roku, znajliczniejszą grupą 32proc. hoteli zfrekwencją wyższą do 10 pp. 12proc.obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe iwypoczynkowe, na korzyść tych drugich. Dla55proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się wstosunku do stycznia ubiegłego roku, w tym 1/3 obiektów zanotowała obniżenie frekwencji do 10pp. Zkolei 29proc. hoteli poprawiło obłożenie, wtym 1/4 stanowiła grupa z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, dla 2/5 wskaźnik obłożenia pogorszył się wstosunku dostycznia ubiegłego roku, w tym 28 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do10pp. Aleponad połowa (52 proc) obiektów poprawiła obłożenie, znajliczniejszą grupą 36proc. hoteli zfrekwencją wyższą do 10 pp.

W styczniu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 24 proc. Hotele biznesowe i wypoczynkowe zanotowały taki sam wskaźnik.

Ceny w hotelach rosną wolniejPodobnie jak w poprzednich miesiącach, w styczniu średnie ceny rosły rok do roku, ale tempo tych wzrostów wyraźnie wyhamowało. Ankietowani wskazują, że już tylko 57 proc. (o22pp.mniej niżmiesiąc temu) hoteli podniosła je wstosunku do analogicznego miesiąca rok wcześniej. 2/5odnotowało wzrost do 10 proc., a12proc. w przedziale 11-20proc., natomiast 43 proc. hoteli uzyskało ceny napoziomie zeszłego roku lub niższe.

Stan rezerwacji na najbliższe tygodnie nie zadowalaDane dotyczące przyjętych rezerwacji na luty są na niższym poziomie niż miesiąc temu dlastycznia, zarówno jeśli chodzi o odsetek hoteli z frekwencją poniżej 30proc., jak i tych zobłożeniem powyżej 50proc. Dla branży oznacza to prognozę kolejnego słabego wynikowo miesiąca w rozpoczynającym się roku. Jedynie hotele wypoczynkowe mogą liczyć na lepsze wyniki w związku zkontynuacją ferii szkolnych w trakcie całego miesiąca, choć aktualne prognozy dla tych obiektów nie są nadzwyczajne. Dla całej grupy ankietowanych 56proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50proc. posiada 14proc. W hotelach biznesowych 71proc. nie przekracza frekwencji 30proc., apowyżej 50proc. wskazuje tylko 8 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to2/5 z frekwencją poniżej 30 proc. i 24 proc. zobłożeniem powyżej 50proc.

Początek ferii nie wróży dobrze hotelarzomDruga połowa stycznia była okresem obejmującym początek ferii szkolnych. Zdanych ankietowych wynika, żefaktyczne rezultaty, choć lepsze od prognoz sprzed miesiąca, pozostawiły wiele do życzenia.

Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie, 15 proc. uzyskało obłożenie wokresie ferii poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę hoteli, które w ogóle nie sprzedawały oferty specjalnej wtych dniach - 43 proc. obiektów. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie było zaledwie 23 proc. Podobnie jakwprognozach z ankiet sprzed miesiąca, hotele biznesowe wypadły wokresie ferii zdecydowanie gorzej niż wypoczynkowe. 63 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. odnotowało 16 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych 12 proc. nie sprzedawało oferty i 8 proc. uzyskało obłożenie poniżej 30proc. Jednak tylko 36 proc. obiektów zapełniło się w ponad połowie. Sporą grupę, tj. 44 proc. stanowiły hotele, które uzyskały obłożenie w granicach 30-50 proc.

Cały luty to kontynuacja ferii szkolnych w podziale na kolejne województwa. Prognozy na ten okres są jednak słabe. Dlacałej grupy hoteli uczestniczących wankiecie 22 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Do tego należy dodać liczną grupę 46 proc. obiektów, które w ogóle nie sprzedają oferty specjalnej. Hoteli wypełnionych więcej niż wpołowie jest zaledwie 10 proc. Podobnie jak w okresie ferii w drugiej połowie stycznia, hotele biznesowe wypadają gorzej niż wypoczynkowe. 63 proc. niesprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30proc. notuje 22 proc. obiektów. Jednak w hotelach wypoczynkowych prognozy również są dalekie od oczekiwań: 16 proc. nie sprzedaje oferty a 1/5 posiada obłożenie poniżej 30proc. Obiektów zapełnionych wponad połowie jest na razie tylko 28 proc.

Jak kształtują się wynagrodzenia w hotelachIGHP zapytała hotelarzy o aktualne średnie wynagrodzenia brutto na podstawowych stanowiskach operacyjnych w hotelu w związku zkolejną istotną podwyżką płacy minimalnej w 2024 r. Poniższa tabela prezentuje dane w podziale na stanowiska. Oprócz wynagrodzenia średniego, zestawienie prezentuje także wynagrodzenia minimalne i maksymalne z całej grupy ankietowanych oraz medianę, czyli kwotę, która dzieli wszystkie wynagrodzenia dokładnie na dwie połowy.


Starsze informacje 2024-02-16


Pierwszy charytatywny bal organizowany przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego odbył się 9 lutego 2024 roku w hotelu Sofitel w Warszawie. Beneficjentem wydarzenia była Fundacja Po drugie, która wspiera młodzież w kryzysie bezdomności. Jeden z najmocniejszych głosów na polskiej scenie muzycznej - Daria Zawiałow dała niezwykle energetyczny koncert.

W pierwszym w historii IGHP balu charytatywnym wzięli udział członkowie IGHP: hotelarze, przedstawiciele firm członkowskich, a także goście specjalni, m.in. prezeska Fundacji Po drugie Agnieszka Sikora, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Michał Fijoł.

Po uroczystym powitaniu gości przez prezesa IGHP Ireneusza Węgłowskiego i sekretarza generalnego Marcina Mączyńskiego miała miejsce uroczysta kolacja. Po niej nadszedł czas na muzyczną ucztę. Uczestników swoim głosem i mocnym brzmieniem gitar oczarowała Daria Zawiałow wraz z zespołem. Nie zabrakło znanych hitów artystki oraz najnowszych piosenek z albumu Dziewczyna Pop. Po koncercie zabawa na parkiecie trwała do białego rana.

Bal IGHP miał szczególny charakter. Część środków ze sprzedaży biletów została przekazana Fundacji Po Drugie, która wspiera młodzież i młodych dorosłych w wieku 18-25 lat, zagrożonych i dotkniętych bezdomnością. Fundacja pomaga również młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią i bezradnością.

Jesteśmy niezwykle wdzięczni, że środowisko hotelarzy zdecydowało się podjąć i wesprzeć trudny temat, jakim jest bezdomność młodzieży i młodych dorosłych w Polsce. Mamy nadzieję, że nasza współpraca owocować będzie w nowych, pięknych historiach młodych ludzi, którzy nie tylko zdołają pokonać bezdomność, ale nabiorą sił i umiejętności, które pozwolą również im otworzyć się na świat i podróże, które dotychczas były dla nich niedostępne - mówi Agnieszka Sikora, prezeska Fundacji Po drugie.

Pierwszy Bal Charytatywny IGHP spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem hotelarzy. Nasza branża ponownie pokazała, że ma wielkie serce! Jesteśmy dumni, że hotelarze tak chętnie zaangażowali się w pomoc podopiecznym Fundacji Po drugie. Pragnę też serdecznie podziękować sponsorom naszego wydarzenia. Ich wsparcie jest nieocenione. Makro Polska, Polcard from Fiserv, Travelist.pl, Duni, Sensor Online to firmy wrażliwe społecznie i bardzo się cieszymy, że znajdują się w gronie naszych partnerów - dodaje Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP.Wróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2024 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com