TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej


2019-09-09 - Coral Travel z nową gwarancją ubezpieczeniową

Coral Travel Poland Sp. z o.o. należąca do OTI Holding odnowiła gwarancję ubezpieczeniową.

reklama


Gwarancja ubezpieczeniowa nr G/2019/2001209 została wystawiona 30 sierpnia 2019 roku przez ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działającą przez Oddział w Polsce.

Nowe zabezpieczenie touroperatora wynosi 110 000 000 zł i obowiązywać będzie od 17.09.2019 r. do 16.09.2020 r.

Przedmiotem gwarancji jest:»»»» Starsze informacje 2019-09-05 ««««


Nowa gwarancja Grecosa

Grecos poinformował o swojej nowej gwarancji ubezpieczeniowej.

Została ona wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa i opiewa na kwotę 70 mln zł. Kwota gwarancji zabezpiecza umowy na udział w wyjazdach zawarte od 17 września 2019.

Nowa umowa będzie obowiązywać dla umów zawartych w okresie od 17 września br. do 16 września 2020. Dla umów zawieranych do 16 września 2019 obowiązuje ochrona wynikająca z poprzedniej gwarancji.

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych przedmiotem gwarancji jest głównie pokrycie kosztów wynikających z sytuacji, w której organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wbrew obowiązkowi nie zapewnia kontynuacji imprezy turystycznej bądź powrotu do kraju. Gwarancja dotyczy też zwrotu wniesionych wpłat w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych impreza nie została zrealizowana. Analogicznie zapewnia zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została zrealizowana z powodu leżącego po stronie organizatora lub przedsiębiorcy ułatwiającego zakup powiązanych usług turystycznych.

TU Europa pozostaje również ubezpieczycielem pakietów turystycznych (w tym bagażu i kosztów leczenia) oferowanych przez Grecosa.

Starsze informacje 2019-09-03


Itaka z nową gwarancją ubezpieczeniową
Biuro podróży Itaka poinformowało o swojej nowej gwarancji ubezpieczeniowej na rok 2019/2020.

Nowe zabezpieczenie touroperatora wynosi 260 000 000 zł i obowiązywać będzie od 16.09.2019 r. do 15.09.2020 r.

Gwarancja została wystawiona przez Europische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (obecnie: ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce).
Przedmiotem gwarancji jest:


Starsze informacje 2019-09-02


Rainbow z nową gwarancją ubezpieczeniową

Rainbow Tours S.A. poinformowało o odnowieniu umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Nowe zabezpieczenie touroperatora nr Nr GT 400/2019, zostało wystawione przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. Kwota gwarancji wynosi 190.000.000 zł, co stanowi równowartość kwoty 44.169.611,31 euro.

Gwarancja jest ważna od dnia 17 września 2019 roku do 16 września 2020 roku.

Starsze informacje 2019-08-29


TUI z nową gwarancją ubezpieczeniową

TUI Poland poinformowało o zawarciu nowej umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Nowe zabezpieczenie touroperatora zostało wystawione 20 sierpnia 2019 roku przez Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG i obowiązuje od 17 września 2019 roku do 16 września 2020 roku.

Kwota gwarancji wynosi 438 823 039 PLN - jest to najwyższa gwarancja ubezpieczeniowa na rynku.

Starsze informacje 2019-08-21


Prestige Tours z nową gwarancją ubezpieczeniową

Biuro podróży Prestige Tours poinformowało o swojej nowej gwarancji ubezpieczeniowej na rok 2019/2020.

Suma gwarancyjna touroperatora na rok 2019/2020 wynosi 1 800 000 PLN, co stanowi równowartość 418 448,95 EUR. Zabezpieczenie zostało wystawione przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Nowa gwarancja jest ważna do 15 września 2020 roku.

Starsze informacje 2019-08-14


Biuro podróży Exim Tours poinformowało o zawarciu nowej umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Nowe zabezpieczenie touroperatora nr G/2019/2001168, zostało wystawione przez ERGO Ubezpieczenia Podróży. Kwota gwarancji to 34 200 000 PLN, gwarancja jest ważna od 31.08.2019 r. do 30.08.2020 r.

Przedmiotem gwarancji jest: zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadające części imprezy turystycznej.

Przedstawiciele Exim Tours informują, że w ciągu roku gwarancja organizatora wzrosła o 9 029 000 PLN co wynika z większego obrotu w stosunku do roku ubiegłego.Wróć do strony głównej


Pełna wersja

© 2019 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami

stat24.com